Wednesday, 28 December 2016

Jang Keun Suk Love Heart Beat Mobile FM

Nice photo of Dec 1, 2016 - Love Game FM Sweet & Melty Night

Jang Keun Suk Talk Time

 

Please MyTree

Jang Keun Suk makes 3 eels wish come true 


 

Live performance 


Jang Keun Suk love message to eels

 


No comments: